Myslivecká komise

Myslivecká komise pořádá každým rokem pověřením a ve spolupráci Státní správy myslivosti v Pelhřimově, Humpolci a Pacově Chovatelskou přehlídku trofejí spárkaté zvěře honiteb okresu Pelhřimov v budově OMS Pelhřimov.

Myslivecká komise OMS si váží spolupráce Státní správy myslivosti, že přehlídka je soustředěna v rámci honiteb celého okresu na jednom místě a tím je možnost porovnání

Hodnotitelská komise zajišťuje hodnocení trofejí zpravidla měsíc před konáním Chovatelské přehlídky, aby byl čas na zpracování Katalogu pro chovatelskou přehlídku, který byl v roce 2005 zpracován poprvé. Hodnocení trofejí zajišťuje jmenovaná hodnotitelská komise pod vedením předsedy hodnotitelské komise Jiřího Topky.

Před Chovatelskou přehlídkou se provádí instalace trofejí.