Střelnice

Střelnice se nachází na trase Pelhřimov – Tábor, za obcí Starý Pelhřimov asi po vzdálenosti 1 km. Za odbočkou na Dubovice po hlavní silnici v lese je odbočka doprava na střelnici.


Střeliště:
LOVECKÉ KOLO
BATERIE nově zmodernizována a zastřešena.
ZAJÍC NA PRŮSEKU

Na střelnici je stylové zařízení pro občerstvení a společenské posezení účastníků.

Možnost pronájmu střelnice pro MS a ostatní zájemce.

Kontakt na OMS Pelhřimov 565 322 197 a na předsedu střelecké komise 732 529 336