Příspěvky

OMS Pelhřimov zajišťuje přijímání členů ČMMJ, kteří složili zkoušku z myslivosti. Členy ČMMJ se mohou také stát ti, kteří zkoušku z myslivosti nevykonali.

Členský příspěvek v základní variantě je pro studenty, invalidy III. stupně a pro členy od věku 65 let 650,- Kč na rok. Student předloží potvrzení ze školy.

Pro ostatní je členský příspěvek v základní variantě 1 000,- Kč na rok.

Součástí členského příspěvku je pojištění odpovědnosti a úrazu dle zákona 449/2002 Sb. Pojištění nabývá platnost následující den zaplacení členského příspěvku a končí 31. 12. běžného roku. Po uhrazení členského příspěvku obdrží člen průkaz ČMMJ. a doklad o zaplacení.