Akce | Akce kultura | Novinky | Titulní strana | Upozornění

Uchazeči o první lovecký lístek

autor: | 17. 12. 2021 | Akce, Akce kultura, Novinky, Titulní strana, Upozornění

MS pořádá každým rokem kurz pro uchazeče o zkoušky z myslivosti. Přihlásit se mohou zájemci od věku 15 let.

Zahájení teoretického kurzu bývá zpravidla koncem měsíce ledna a ukončení koncem měsíce února. Kurz probíhá každý týden v sobotu a neděli v budově OMS dle rozvrhu, který každý uchazeč obdrží písemně na základě přihlášky.

Se zahájením teoretického kurzu probíhá roční praxe v honitbě. Po absolvování roční praxe pořádá OMS konzultace tři týdny před zkouškami z myslivosti. Zpravidla v polovině března pořádá OMS Pelhřimov zkoušky z myslivosti, na které je uchazeč písemně pozván.

Teoretický kurz dle rozvrhu zahrnuje předměty: Historie, Zákon. Zoologie, Péče o zvěř, Kynologie, Střelectví současně s praktickou zkouškou a Lovectví.

Kam zaslat přihlášku

  • Na e-mailovou adresu oms.pelhrimov@iex.cz
  • OMS Pelhřimov, Na Obci 1879, 393 01 Pelhřimov
  • Osobně na OMS Pelhřimov.

Bližší informace získáte u jednatele OMS Pelhřimov nebo předsedy kulturně propagační komise.

OMS Pelhřimov bude v roce 2022 pořádat kurz uchazečů o 1. lovecký lístek (adeptů).

Vzhledem k úpravě směrnic budou zkoušky uskutečněny do konce roku 2022.

Cena kurzu (včetně učebnic a členství na 2 roky) – 6 000,- Kč

Žádáme zájemce o kurzy, o podání přihlášky do 15. ledna 2022 na OMS Pelhřimov. Další informace u jednatelky OMS pí. Vackové.